Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

Az Árpád-érem odaítélésével kapcsolatban a tantestület 2003-ban az alábbi módosítást tette:

Azok a volt diákjaink, akik tanulmányaikat befejezvén, felnőtt korukban a tudományban, a művészetekben, a sportban kiemelkedő eredményt értek el, öregdiák megkülönböztetéssel kaphassák meg az Árpád-érmet. Feltétele még, hogy iskolánkkal kapcsolatot tart, és hogy teljesítményével példaképként állhat diákjaink előtt. Odaítéléséről alkalmanként, időkorlátozás nélkül a tantestület dönt.

Az Árpád-érem öregdiák kitüntetettjei:
Dr. Baksay László
Dónusz Éva
Dóra Zoltán
Hirling Zsolt
Újvári István