Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

Tagjai a mindenkori osztályfőnökök, akiknek feladata nagyon sokrétű. Alakítani, fejleszteni az osztály életét, öntevékenységét, megismerni a tanulók személyiségét, segíteni fejlődését. Felmérni és figyelemmel kísérni a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat. Szoros osztályközösség kialakítása, kapcsolat tartása a szülői házzal, művelődési igények fejlesztése, programok szervezése. A számtalan ügyviteli, adminisztrációs feladat/ osztálynapló, hiányzások, törzslap, bizonyítvány…/.

A nevelés valamennyi pedagógus feladata és szakmája, mégis e téren hagyományosan az osztályfőnökre hárul a felelősség nagy része. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a fiatal személyiség vonásai a családban sarjadnak ki és izmosodnak meg, az iskola ezeket a pozitív hatásokat, nevelési értékeket kiaknázza, felerősíti, a családokból hozott negatív nevelési mintákat, szokásokat azonban végtelenül nehezen tudja – ha tudja – ellensúlyozni. Itt a családnak nemcsak az anyagi helyzete a lényeg, hanem életmódjából fakadó szocializáltsága, és főképpen a szülő és gyermek közötti érzelmi, lelki kapcsolat. Osztályfőnöknek lenni nagyon jó állapot. Tartozom egy közösséghez, felelős vagyok értük, hozzám tartoznak. Minden negyedik év végén mégis szomorúsággal zárul. Elmentek, hiányoznak, nem lesz több ilyen osztályom…. üres az iskola nélkülük. Vagy mit csináltam rosszul, mit rontottam el, miért nem sikerült egy jó osztályt faragni belőlük? Miért a renitens, öntörvényű gyerekek váltak hangadóvá? Miért nem értették meg, hogy

” Csak a kedvesség, az öröm
A pardon meg a köszönöm,
A gyengédség a figyelem,
Csak az igaz idelenn „

És akkor egy nagy levegő, majd a következő osztály. És a kihívás új erőt ad, kezdődhet a következő 4 év. És amit majd útravalóul tőlem kapnak, abban benne lesz mindaz, amit előző osztályaimtól hoztam magammal.

                                                        A 7.b osztályfőnöke 2011-ben
Gáspárdy  Attiláné

Jelenlegi munkaközösségvezető: Halászné Király Andrea