Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

Az iskolán belüli munkaközösségek közül az egyik legnagyobb a miénk, hiszen a biológiát , földrajzot , életvitelt és technikát, testnevelést, rajzot tanító kollégáim és a  mazsorett csoporttal foglalkozó kolléganő alkotunk egy munkaközösséget .

Évek óta kiemelt célkitűzéseink közé tartozik diákjaink fegyelemre nevelése, környezetünk ápolása , védelme , hagyományaink megőrzése ,tiszteletben tartása.

Fontos számunkra , hogy az egész év folyamán figyelemmel legyünk egymásra, segítsük egymás munkáját  célkitűzéseink megvalósításában.

 Részt vegyünk a tantárgyfelosztás tervezésében, oktató –nevelő munkánk tárgyi és személyi feltételeinek biztosításában .

Munkánk a nyári hónapokban kezdődik a  következő tanév feladatainak átgondolásával , hogy aztán augusztus második felében az- alakuló  tanári értekezlet után- egyeztetni tudjuk terveinket .

A kötelező tantervi munka mellett fontos számunkra tanulóink versenyeztetése, tantárgyi és sportversenyeken, egyéb összejöveteleken. A munkatervünk tartalmazza, milyen tantárgyi versenyre  készülünk, indulunk az év közben kiírt pályázatokon, nemzetközi, országos, megyei,kistérségi  és városi sport- és egyéb tantárgyi versenyeken .

Az év végi természettudományi beszámolóban adunk számot munkánkról a tantestület előtt, összegezve terveink megvalósítását ,értékelve eredményeinket a kiemelkedő teljesítményt elért tanulókat csoportokat feltüntetve .

Munkaközösségünk az elmúlt években sok kiemelkedő eredményt regisztrálhat a különböző szintű versenyeken. A kiemelkedő eredmények  tanítványaink érdeme, és kollégáim lelkiismeretes, áldozatkész munkáját dicsérik .

                                                                                                                                                  PapiGéza                                                                                                                                                mk.vezető