Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

A mi munkaközösségünkhöz tartoznak a magyar nyelvet és irodalmat, a történelmet, az ének-zenét tanító kollégák és az iskolai könyvtárosunk.

Célunk, hogy munkánkat összehangoljuk annak érdekében, hogy tanulóinknak megalapozott társadalomtudományi, anyanyelvi, művészeti ismereteket tudjunk nyújtani. Képessé tegyük őket az önálló ismeretszerzésre, mely a mai gyorsan változó világunkban nélkülözhetetlen.

 A munkánk igen szerteágazó, hiszen a tantárgyi feladatokon túl mi szervezzük az iskolai  ünnepségeket ( okt. 6., okt. 23,  Luca-nap, nyugdíjas találkozó, karácsonyi ünnepség, kultúra napja, március 15., kulturális bemutató, ballagás, évzáró), mi gondoskodunk arról, hogy igényes műsorral színvonalassá tegyük ezeket. Az osztályfőnökökkel együtt színház- és  hangverseny-látogatásokat szervezünk.

Részt veszünk az évente megrendezésre kerülő versenyeken ( helyesírási, szép kiejtési, vers- és prózamondó versenyek…)

Nehéz, de hálás munka a miénk, hiszen itt van a legtöbb dolgozatjavítás, de a gyerekek bontakozó tehetségére is mi csodálkozhatunk rá legkorábban. Jó látni a folyamatot, ahogy  a kezdetben még bizonytalan esetleg szorongó kisgyerek megtanulja a próbálkozások során  egy- egy irodalmi mű tolmácsolásakor  értőn és érthetőn kifejezni érzéseit, gondolatait. Végigkísérni őt  azon az úton, melyen tudatosodik benne anyanyelvünk szépsége, irodalmi vagy zenei kincsünk gazdagsága. Felkelteni az érdeklődését a történelem iránt, rádöbbenteni arra, hogy a múlt ismerete elengedhetetlenül szükséges a minket körülvevő világ megértéséhez.

 Ezt a sokrétű feladatot csak akkor sikerül teljesítenünk, ha a tanítási órákon túl szakkörökön, könyvtári foglalkozásokon, tanulmányi kirándulásokon, múzeumi órákon is folytatjuk az ismeretek átadását.  Az elmúlt évek eredményei azt igazolják, hogy kollégáink lelkiismeretes munkát végeztek, hiszen tanítványaink többsége megállja a helyét a középiskolákban.

Az évek óta összeszokott csapatunk tagjai: Duhonyi Tiborné (magyar-történelem),  Halászné Király Andrea (történelem), Inczédyné Gyetván Orsolya (magyar-történelem), Szőllősi Krisztina (magyar-angol), Sinkóné Benda Hajnalka (történelem- könyvtár) Kovácsné Budai Andrea (könyvtár).

                                                                                                           Duhonyi Tiborné
                                                                                                                mk. vezető