Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

A munkaközösségek egy iskolában az azonos vagy hasonló, rokon tantárgyakat tanító pedagógusok csoportja. A mi munkaközösségünkbe a fenti négy tantárgyat tanító kollégák tartoznak. Közösségünknek feladatai és céljai vannak, melyeket minden tanév elején az éves munkatervünkben fogalmazzuk meg közösen, egyéni ötletek- vélemények alapján, de az iskola feladataival összhangban. Két fő kiemelt területünk a felzárkóztatás és a tehetséggondozás, ilyenkor átgondoljuk az évet, megbeszéljük, hogy mit teszünk céljaink elérése érdekében. Félévkor és év végén pedig átgondoljuk, hogy mit valósítottunk meg célkitűzéseinkből, s ezt megosztjuk a nevelőtestülettel.

A formális együttműködésen kívül nagyon sokrétűek a kapcsolataink. A továbbképzéseken tapasztaltakat megosztjuk egymással; látogatjuk egymás óráit; megbeszéljük, hogy egy adott évfolyamon ki melyik anyagrésznél tart, mit hogyan adunk át tanítványainknak; megosztjuk egymással, ha az egyik tantárgy tanítása során a másikkal kapcsolatos hiányosságra bukkantunk; átadjuk egymásnak a magunk által összeállított, bevált dolgozatokat, feladatlapokat; kikérjük egymás véleményét; probléma estén segítséget kérünk egymástól stb. Szép példája együttműködésünknek az Árpád-napok matematika és informatika versenyének megszervezése, mely igen összehangolt munkát kíván tőlünk.

Azt gondolom, hogy a munkaközösségek sikeres működésének alapja a tagok személye, hozzáállása. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert közösségünk tagjaival bármikor számíthatunk egymásra, s ami nagyon fontos: örülünk egymás sikereinek. Ezért szeretném ideírni a nevüket: Béres Gáborné, Konrád Edéné, Papi Géza, Varga Judit, Verebélyiné Szilágyi Katalin.

Bruderné Kárpáti Andrea
munkaközösség-vezető