Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

Iskolánkban 1996-tól működik” Beszélni  nehéz ”szakkör. Az alapító kör, a Hangadók  2011-ben betöltötte a 15 évet.

Időközben a körök száma gyarapodott: a Hangadók mellett szerveződött  a Nyelvelő cimborák köre, akik mindig a „kicsik”, az 5-6. osztályosok voltak, a Hangadók pedig a „nagyok”, a 7-8. osztályosok. Később kolléganőm, Duhonyi Marika is szervezett  egy kört, ők a Nyelvtanoncok,és működött szinte a kezdetektől a tanári kör, amely a fiatalon elhunyt tehetséges költő, Pinczési Judit nevét viseli. Aztán, ahogy teltek az évek, fordult a kocka, én már kevesebb diákot tanítottam, így nem indítottam újabb kört, végül „csak” a Hangadóim maradtak, ők 2010-2011-es tanévben fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat, Duhonyi Marika viszont két kört vezet, hiszen most neki vannak induló kisdiákjai. A végeredmény számszerűen most három szakkör.

A tizenöt év elég nagy idő ahhoz, hogy rövid számvetést készítsek az elmúlt időszakról. Annak idején nehezen szántam rá magam, hogy belevágjak egy nyelvművelő szakkör létrehozásába, de ugyanakkor vonzott is ez a feladat, hiszen iskolánkban mindig kiemelt szerepe  volt az anyanyelvoktatásnak, a városi Kazinczy- versenyeknek már a rendszerváltás előtt is az „Árpád „ volt a felelőse.

Beszélni nehéz körösnek lenni azt jelenti egyrészt, hogy fegyelmezetten kéthetente mondatot elemzünk, levelet írunk, a közbeeső foglalkozásokon nyelvi vagy szituációs játékokkal ismerkedünk, beszélgetünk, másrészt élményt adó találkozókra, tanácskozásokra, versenyekre járunk ,és közben szinte észrevétlenül az anyanyelvünk tudatosabb értőbb használóivá válunk. A szakkör – jellegéből fakadóan – meglehetősen demokratikusan működik, a feladványok megfejtését mindig a többség dönti el, ahol a körvezetőnek is csak egy szavazati joga van. Ebből a légkörből következik, hogy egy-egy „fészekalja” arculatát a tagok egyénisége közösségi affinitása szabja meg. Ha visszatekintek az elmúlt évekre, rájövök, hogy mindegyik körnek  más volt a hangulata . Abban közösek voltak, hogy a versenyeken, találkozókon mindig büszke lehettem rájuk. Sok szép díjat hoztunk el a budapesti Práter Általános Iskolában évente megrendezett   Beszélni nehéz körösök országos anyanyelvi napjáról, ahol négy fős csapatunk általában négy kategóriában indult versenybe, versmondásban, helyesírásban, szépkiejtésben  és hangsúly-jelölésben. Közülük is kiemelkedőek. Ógl Marika , aki prózamondásban,és Kende Adrienn, aki versmondásban kétszer is I. helyezést ért el, de I. díjat kapott Szépkiejtésben :Csernok Anna, Magyarkúti Barna, Verebélyi Boglárka, Kurdi Laura, III.helyezést: Szalóki Ágnes, Nagygyörgy Csenge. Mondatjelölésben díjazottak voltak: Majnik Lilla, Virágh Lívia, Henyei Anna, Benyó Marika, Debreczeni Donát. Helyesírásban: Balassi Eszter, Moravcsik Angéla, Az elmúlt két évben Duhonyi Marika szakkörösei is képviseltették magukat, és szintén szép eredményt értek el: Réti Noémi helyesírásban, Garamszegi Blanka szépkiejtésben értek el II. helyezést, Jakus Júlia versmondásban III. a 6 osztályosok  nyelvi játékos csapatversenyben  V.helyezettek lettek..

Iskolánk több mint húsz éve házigazdája a Szép magyar beszéd  területi / megyei versenyének. A 7-8. osztályos korosztály  győztese  12 éve Kisújszálláson vehet részt a fél országos döntőn, ahol bronz, kiemelt bronz vagy arany  minősítést kapnak a versenyzők. Eddig hat diákom /mind Beszélni nehéz körös/  vett részt ezen a nagyszabású versenyen.

Ők a következők:

 • 2003  Magyarkúti Barna    8.o  arany jelvény
 • 2006  Verebélyi Boglárka  7.o bronz jelvény
 • 2008  Kurdi Laura              7.o arany jelvény
 • 2009   Lakati Sára               8.o kiemelt arany jelvény
 • 2010  Nagy Erika                7.o kiemelt bronz jelvény
 • 2011  Szabó Katalin            8.o arany jelvény

Szakköreink több alkalommal részesültek Kazinczy-jutalomban, és az egyszer kapható  Péchy Blanka-jutalmat is elnyerte már négy szakkörünk .

Rendszeresen elhangzott nevünk a Kossuth Rádió Beszélni nehéz című műsorában, majd amióta a Katolikus Rádió Szóról-szóval címmel átvette a műsort, azóta ezen a hullámhosszon.

Szakköröseim többnyire tagjai az Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Szervezetének. Különösen büszke vagyok arra, hogy három tanítványomat is beválasztották az ASZISZ vezetőségébe. Ők: Virágh Lívia, Orosz Tamás és Kende Adrienn. Tamás és Adri a mai napig értékes aktív tagjai a szövetségnek. Tamás jelenleg az Anyanyelvápolók Szövetségének titkára, bár hivatásának  a gyógyszerészetet választotta, azt hiszem, a másik fontos kötődése az anyanyelvápolás marad. Adri gimnazistaként önállóan szakkört alapított és vezetett négy éven át a Boronkay Gimnáziumbam, jelenleg magyar szakos egyetemista, ahol szintén beszélni nehéz kört hozott létre, tehát az ő elkötelezettsége is nyilvánvaló.

Ha szigorúan az eredményekre szorítkozom, akkor, a teljesség igénye nélkül ezeket kellett leírnom. Ebből azonban mégsem derül ki, miért olyan fontos számomra ez a tizenöt év. Hiszen nem említettem még Varga Esztert, aki a  humorával, temperamentumával, magával sodró lendületével lelke volt a szakkörnek. Vagy Magyarkúti Barnát, Orosz Tamást, Dér Ervint, akik a maguk szakkörében a megbízhatóság  megtestesítői voltak. Pontosan, precízen elkészítették a rádiófelvételeket. Földvári Andrist, aki körvezető helyettesként számtalanszor megtartotta  a kicsiknek a szakkört, ha értekezletünk volt. Török Kata, Dobos Nóri  soha nem múló jókedvét,

Bartha Blankáék szakkörét, akik a legkisebb számú csoportként indultak, de a négy év alatt senki sem morzsolódott le közülük, és végül az utolsó Hangadóimat, akik most voltak nyolcadikosok,  akiknek a ballagásával az én körvezetői munkám is befejeződött.

Tovább sorolhatnám a neveket, akik most egymás után bukkannak elő az emlékezetemből. Ők együtt jelentik nekem a „Beszélni nehéz” mozgalmat. A sok együtt eltöltött óra a sokszor fárasztó nap után, olyan  értéket adott nekem, amelyről fogalmam sem volt  akkor , amikor  bekapcsolódtam az anyanyelvápoló munkába. Egy nagy család tagjai lettünk a mindenkori szakköröseimmel, és tudom, hogy többségükre komoly , embert formáló hatással voltak azok az élmények, amelyekkel itt találkoztak.

Tekes Rozália
Szakkörvezető

„Beszélni nehéz!” – A folytatás

Az anyanyelvápoló mozgalmat a kedves kolléganőm, Tekes Rozália ismertette meg velem, ő beszélt rá, és biztatott rendületlenül.

Első emlékeim a könyvtárhoz kapcsolódnak, ott gyűlt össze a tanári kör hétfőnként. Emlékszem a nevetéssel tarkított mondatjelölésekre, bizony a 6. órában meg-megbotlott a nyelvünk, és megküzdöttünk a hangsúlyokkal. Nagyon szerettük a nyelvi játékokat, fejtörőket. 2011. szeptember 1-jén, munkánk elismeréseként, a Pinczési Judit tanári kör vezetője, Tekes Rozika átvehette a Péchy Blanka – jutalmat.

Első szakköröm 2004-ben csak néhány tanulóból állt: Füstös Fanni, Tóth Evelin és Simák Dorina hűségesen jártak, az ő barátságuk ma is tart. Sokat beszélgetünk, és tanultunk együtt, mert bizony, én is velük együtt barátkoztam meg a jelöléssel. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Garamszegi Blanka és Réti Noémi, hozzájuk pedig 2008-ban Hliva Vivien és Parti Georgina. Többen is jöttek még az évek során, de az ő lelkesedésük szalmalángnak bizonyult. Első sikereinkről Rozika már beszámolt. Réti Noémi nemcsak a Práterben jeleskedett, a Boronkay anyanyelvi versenyén 2. lett. Garamszegi Blanka pedig a Szép magyar beszéd területi versenyét nyerte meg 6. osztályban. Emlékszem Noncsi gyönyörű írására, gondos munkájára, szerénységgel párosuló nagy tudására. Ma is hallom Blani gyöngyöző kacagását, kifejező, szép olvasását, amivel olyan sok örömet szerzett. Büszke vagyok rájuk.

2009-ben új osztályt kaptam történelemből, az akkori 5.b.-t. Magyart nem tanítottam az évfolyamon, így őket hívtam a szakkörbe. Boldog voltam, mert többen is jelentkeztek. Így született meg a Nyelvtanoncok köre. Lelkesen dolgoztak, komolyan vették a hangsúlyok jelölését, persze a nyelvi játék lett a kedvencük. Ha elmaradt véletlenül a szakkör, megkérdezték, mikor pótoljuk. Az együttlét, a közös munka és játék erőt adott a folytatáshoz.

Nagyon örültünk, amikor 2010-ben a szakkör Péchy Blanka-jutalmat kapott. A „Szóról-szóval” rádiós műsorfolyamban végzett hűséges, lelkiismeretes munkát értékelte ezzel Kazinczy – díj Alapítvány. Ezt a díjat egy békési házaspár, Balogh Imréné és néhai férje alapította, ők ezzel támogatták beszédművelő mozgalmunkat. Hálával és nagy tisztelettel gondolunk rájuk!

A szakkör tagjai voltak:

 • Hliva Vivien (6.b), Parti Georgina (6.b.), Bartha Virág Eszter (5.b.)
 • Benyó Mihály (5.b.) Kovács Réka (5.b) Lomen Zsófia (5.b.)
 • Szűrös Barbara (5.b.), Tőrincsi Réka (6.b), Trinyik Dorina (6.b.)

2011-ben, az évnyitón újabb meglepetés várta a lelkes csapatot. Az előző tanévben minden feladatot megoldottak, és eredményesen szerepeltek az általános iskolások országos versenyén (5. hely nyelvi játékban), ezért a Kazinczy-díj Alapítvány újabb elismerésben, Kazinczy – jutalomban részesítette a szakkört. Szeretném megemlíteni, hogy a „Beszélni nehéz!” mozgalomban a szakkörök többsége középiskolában működik, különösen nagy értéke van minden jutalomnak, hiszen velük összemérve érdemeltük ki az elismerést.

A jutalmazottak:

 • Bartha Virág Eszter, Benyó Mihály, Lomen Zsófia,
 • Szűrös Barbara, Tőrincsi Réka, Volentics Anna.

Örülök neki, hogy a Nyelvtanoncok köre szeptemberben újabb tagokkal gyarapodott.

Tagjai:

 • Bartha Virág Eszter
 • Benyó Mihály
 • Horváth Viktor
 • Kovács Réka
 • Lomen Zsófia
 • Palásti Eszter
 • Réti Lívia
 • Szűrös Barbara
 • Tőrincsi Réka
 • Trinyik Dorina
 • Volentics Anna

2011 szeptemberében mindkét 5. osztályt megkaptam magyarból. Először szerettem volna közülük is toborozni a szakkörbe, de nem sikerült. Sajnos, a jelentkezőknek nem volt jó az időpont, ráadásul teljesen kezdők voltak a jelölésben. Így indítottam egy másik szakkört. Szerencsére újabb lelkes, szorgalmas és érdeklődő diákokra találtam. Sok közös élményünk volt az egy év alatt, ők is szívesen jártak a foglakozásokra. Többször kaptak könyvjutalmat a mondatjelölésért, szeretnek együtt lenni és játszani, a szakkör létszáma növekszik. Az ötödikeseket szeretettel vártuk év elején, kár, hogy csak egyetlen tanuló jelentkezett. (Az ő bátyja is szakkörös volt!) Szívesen látjuk őket, bármikor csatlakozhatnak!

A 6. osztályos kör tagjai:

 • Altsach Blanka
 • Hámori Fanni
 • Gál Rákhel
 • Lámfalusi Dóra
 • Novák Martin
 • Pápa Barnabás ( 5. o.)
 • Péter Bernadett
 • Prekopa Pálma
 • Tóth Katalin Ágota

Befejezésül szeretnék köszönetet mondani kedves kolléganőmnek, Rozikának, aki megismertette velem a „Beszélni nehéz!” mozgalmat, ezzel szebb, boldogabb lett az életem. Rengeteg élménnyel gazdagított, jó, elkötelezett embereket ismerhettem meg általa. Egy olyan közösséget, amely az egyik legfontosabb értéket, az édes anyanyelv ápolását szívügyének tekinti. Megemlíteném még itt a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában tanító kolléganőmet, Pátkai Andrásné Erzsikét (ma már nyugdíjas), aki Vácról elsőként csatlakozott a mozgalomhoz. Erzsike hívta Rozikát, Rozika engem. Remélem, lesz folytatás! Mert érdemes

Duhonyi Tiborné