Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola

Használható nyelvtudást mindenkinek!Iskolánk nyelvi munkaközösségének bemutatása

Napjainkban egyre többször szembesülünk azzal a ténnyel, hogy anyanyelvünk helyes használata és művelése mellett elengedhetetlen egy, de esetenként több idegen nyelv ismerete is ahhoz, hogy boldoguljunk. Híres embereket, a tudományok különböző területeinek képviselőit, nyelvészek sorát lehetne idézni azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a nyelvtudás, de a mindennapi élet is számos olyan helyzetet teremt, amikor angolul, németül, oroszul vagy egyéb idegen nyelven kell megszólalnunk, kommunikálnunk.

Sokszor halljuk a kifogásokat: „nincs nyelvérzékem, nincs fülem az angolhoz-némethez”, „rossz, elavult módszerekkel tanítanak”. Ezeket a tévhiteket igyekeznek eloszlatni az Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola nyelvtanárai és diákjai személyes tapasztalataik alapján.

Iskolánk évek óta arra törekszik, hogy tanulóink használható nyelvtudás birtokába jussanak. Beszédközpontú feladatok, változatos munkaformák (csoport- és pármunka) sokszorozzák a kommunikációra fordítható időt egy-egy tanórán. Fokozatosan érünk el a rövid, néha még hibás mondatoktól a pontosan fogalmazott, összetett érvelésig, levélírásig.

Intézményünkben 3. osztálytól kezdve lehet az angolt választani (a másik választható irány a szintén kiemelkedő informatika tantárgy), s játékosan tanulva szerzik meg első élményeiket a gyerekek. 4. osztálytól már mindenki számára kötelező az alapismeretek elsajátítása.

 1. osztálytól nemcsak a magasabb óraszám, de a gyerekek önállósága is segíti a szókincs fejlődését; a különböző játékok – számítógépes és táblás játékok egyaránt – nagy szerepet kapnak a kommunikatív nyelvhasználat, az „angolos” kiejtés elsajátításában. Motiváló erejük is kiemelkedő!

A német nyelv szakkör formájában alsó tagozatban kezdődik, s felmenő rendszerben folytatódik a felső tagozatban is.

A jól kiválasztott tankönyvek és a kiegészítő feladatok – szituációs gyakorlatok, autentikus újságcikkek, képek, könnyített olvasmányok, prezentációk, valamint az internet kincsestára: Youtube, TED Talks stb.- segítségével 7-8. osztályra az emelt óraszámban tanuló gyerekek a Közös Európai Referenciakeret (KER) által meghatározott B1-B2, azaz középhaladó alapfokú, illetve haladó középfokú szintet érnek el. Gyakran előfordul, hogy az egyébként alap óraszámban tanuló informatika tagozatos diák is képes letenni sikeres középfokú nyelvvizsgát. Említésre méltó, hogy az utóbbi 7 évben akadt 4 tanítványunk is, akinek 7. osztály év végén, illetve 8. osztályos korában a C1, vagyis a komplex felsőfokú haladó szint sem okozott gondot.

A gyökerek a 80-as évekig nyúlnak vissza. Kezdetben csak szóbeli, később komplex szó- és írásbeli nyelvvizsgát céloztak meg diákjaink. A nyelvvizsgatípusok skáláján mindenki megtalálja a neki megfelelőt: a LanguageCert, a Corvinus, az ECL és a TELC a legnépszerűbbek. Mindegyik a kommunikatív nyelvhasználatot helyezi előtérbe, hiszen egy későbbi munkahelyen nem elég a vizsgabizonyítvány; beszélni, levelet írni, tárgyalni is kell az adott nyelven.

Évente általában 15-20 tanuló teljesíti a nyelvvizsga követelményeket, ez kiemelkedő eredmény mind az iskola, mind egy 14 éves diák életében. A ballagás, illetve az évzáró egyik fénypontja az ő jutalmazásuk.

Vannak olyan tanítványaink, akik a középiskola első tanévében érzik úgy, hogy felkészülten vállalhatják a megmérettetést, s sikerrel veszik az akadályokat, azokra éppúgy büszkék vagyunk, hiszen évekig nálunk bontogatták szárnyaikat, fejlesztették tudásukat.

A 2018-19-es tanévben 28 végzősünk tett sikeres középfokú nyelvvizsgát.

A 2019-ben kezdődő világjárvány nagy kihívás elé állította diákjainkat. Még ebben a nehéz helyzetben is sikerült 20 gyereknek a márciusi, júliusi és augusztusi vizsgákon sikeresen teljesíteni a B2-es szintet és 3-nak pedig a C1-est.

Természetesen nyelvi versenyeken is indulunk a tanév során: az Országos Angol Tanulmányi Verseny, a Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium által szervezett verseny, a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskolában tartott angol verseny minden évben hoz egy-két kiemelkedő sikert, de főleg nyelvvizsgásaink nagy száma mutatja, hogy a nyelvtanuláshoz és a maradandó nyelvtudáshoz a szorgalom, a befektetett idő és a nyelv folyamatos használata nélkülözhetetlen.

A 2020-21-es tanév diákjaink és tanáraink számára is kiemelkedő volt. Több mint 4000 diák és 300 iskola részvételével zajlott le az Országos Angol Tanulmányi Verseny 3 fordulója.

A megyei fordulóba a Váci Árpád Fejedelem Általános Iskolából a 7. évfolyamon 3 diák: Cserni Milán, Máthé Kitti és Erdővölgyi Bendegúz jutott be. A 8. évfolyamon is kiválóan szerepeltek diákjaink. 11 tehetséges tanuló, név szerint: Rábai Boldizsár, Bobák Tamás, Demeter Zsófia, Vértesi Bendegúz, Zsigmond Levente, Medve Zsolt, Marinovszky András, Hártó Vince, Jávor Bálint, Sajgó Levente és Kovács Dániel került be.

Iskolánk 4 tanulója: Marinovszky András, Demeter Zsófia, Bobák Tamás és Cserni Milán óriási sikert ért el a megyei fordulóban is: bejutottak az országos döntőbe, mellyel történelmet írtak. Ilyen bravúrra még soha nem volt példa iskolánk történetében. Ráadásul Vác városát kizárólag ez a 4 tanuló képviselte az országos döntőben, ahol a 7. évfolyamon 23, a 8. évfolyamon pedig 29 diák mérethette meg magát a legjobbak között. Az országos döntő 2021. május 15-én került megrendezésre Békéscsabán.

A 4 diákunk itt is kiemelkedőt nyújtott.

 1. évfolyamon:
 2. helyezett lett Marinovszky András.

Felkészítő tanára: Marx Virág

 1. helyezést ért el Demeter Zsófia.

A 9. helyet Bobák Tamás szerezte meg.

Mindkettőjük felkészítő tanára Halászné Király Andrea.

A 7. évfolyamon versenyezve pedig Cserni Milán a 18. helyen végzett.

Felkészítő tanára: Vargáné Zsadányi Éva.

Hasonlóan büszkék vagyunk nyelvvizsgás diákjainkra, a 2020-21. évben a következők:

       Középfokú B2 nyelvvizsga:

 1. Adorján Ákos
 2. Bartha Sára Boróka
 3. Bezeczky Maja
 4. Bobák Tamás
 5. Demeter Zsófia
 6. Détári Péter
 7. Dian Viktória
 8. Gulyás Nimród
 9. Hártó Vince
 10. Inczédy Balázs
 11. Jávor Bálint
 12. Kacsári Máté
 13. Kelemen Csenge
 14. Kovács Botond
 15. Kovács Kolos
 16. Lesták Zsombor
 17. Máthé Kitti
 18. Medve Zsolt
 19. Misik Emese
 20. Míves Emma
 21. Pócs Laura
 22. Radzik Gréta
 23. Rózsa Antal Kende
 24. Sajgó Levente
 25. Simon Eszter
 26. Stedra Levente
 27. Stefanidesz Fanni
 28. Szabó Bence
 29. Szilner Botond
 30. Szlizs Katalin
 31. Verebélyi Dorka
 32. Vértesi Bendegúz
 33. Vértesi Sára
 34. Zsigmond Levente

Felsőfokú C1 nyelvvizsga:

     1.Marinovszky András

 1. Szabó Eszter

Tanáraink közül sokan vesznek részt Erasmus tanulmányúton: egyrészt a munkaközösség tagjai közül, másrészt az ő segítségükkel egyéb szakot tanítók is hasznos heteket töltöttek külföldi tanfolyamokon, mindezt angol nyelven teljesítve. Módszertani továbbképzések, IKT-s eszközök használata, konfliktuskezelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése, környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés, valamint egyéb pedagógiai folyamatot segítő témák közül választhattunk, amelyeket az adott kolléga beépíthet a mindennapi tanítás eszköztárába.

Bátran mondhatjuk tehát, hogy a kellő elszántság és a motiváló légkör meghozza gyümölcsét.

   A Váci Árpád Fejedelem Általános Iskola idegennyelvi munkaközössége nevében

                                             Szőllősi Krisztina mk.vezető